Astrologisch gezien….


Astrologisch gezien…..

 

Kinderhoroscoop van onze Bjorn

Geboortetijd 08:36 ST +1:00 GMT
Geboorteland Nederland
Geboorteplaats Veldhoven
Coördinaten 005.24 OL 051.24 NB
©Astro Media

 

Zon in Schorpioen

Bjorn is tegelijk gevoelig en trots. Als hij van iemand houdt, doet hij dat intens. Gaat die persoon daar luchtig mee om, dan is hij erg gekwetst en gaat hij in de aanval. Hij verliest echter niet snel zijn humeur, ook dan niet. Als dat wel gebeurt, kan men beter dekking zoeken. Ondanks deze intensiteit is hij vaak vrij rustig. Hij staat vaak stil bij zijn gevoelens. Duurt dit te lang, dan slaat dit om in piekeren.Mensen voelen zich aangetrokken door deze combinatie van rust en hartstocht. Het is echter niet altijd gemakkelijk om Bjorn te begrijpen en vriendschappen komen dan ook moeizaam tot stand. Zijn vriendschappen zijn wel duurzaam. Men dient erop toe te zien dat hij niet al te zeer geabsorbeerd wordt door de visie en belangen van anderen. Zorg ook dat hij voldoende rust en ontspanning krijgt.

Ascendant Schorpioen

Bjorn lijkt een rustig kind, en dit komt omdat hij zijn gevoelens niet snel uit. Toch hebben mensen wel in de gaten dat er heel wat bij hem leeft. En inderdaad, elke nieuwe ervaring wordt door hem heel intens beleefd. Daar komt bij dat hij erg openstaat voor de gevoelens van anderen. Door zijn geslotenheid weten mensen vaak niet wat ze aan hem hebben.Hij zoekt graag uitzonderlijke situaties op, want dat prikkelt hem. Hij stort zich er echter niet hals over kop in en denkt wel na. Hij wil gewoon het waarom van alles snappen, ook van mensen. Verder is hij vindingrijk, standvastig en volhardend. Als hij eenmaal een mening over iets heeft, dan gaat hij daar ook voor. Voor Bjorn is het belangrijk dat men hem snapt. Daarom zal hij toch moeten leren zich meer te uiten.

Maan in Tweelingen

Bjorn is voortdurend uit op nieuwe ervaringen. Zijn gevoelens wisselen namelijk snel en hij raakt gauw verveeld. Hij is overigens geneigd zijn emoties verstandelijk te benaderen. Daardoor blijft hij kalm in situaties waarin andere kinderen makkelijk overstuur raken en kan dan adequaat reageren. Keerzijde van zijn nuchtere kijk is dat hij zijn gevoelens gemakkelijk verloochent en emoties uit de weg gaat.Hij geniet er wel van om ervaringen en ideeën met anderen te delen. Eigenlijk wil hij alles leren wat er te leren valt, als hij maar niet al te lang met hetzelfde onderwerp bezig hoeft te zijn. De grootste uitdaging in de opvoeding van Bjorn is gelegen in het ontwikkelen van een zeker doorzettingsvermogen. Sommige zaken vereisen nu eenmaal langdurig en hard werken om ze goed onder de knie te krijgen.

 

Bjorn’s Horoscooptekening

 

HOROSC~

 

Kernwoorden van de huizen:

1e huis (Asc) Fysieke conditie, manifestatie, contact met de buitenwereld
2e huis Zekerheden, waarden en normen, potentiële talenten, materie
3e huis Communiceren, omgaan met informatie, jeugdomgeving
4e huis (Ic) Innerlijke basis, geborgenheid en veiligheid. wortels, vaderbeeld
5e huis Zelfbewustzijn, -vertrouwen, -expressie, creativiteit, kinderen
6e huis Maatschappelijke waarden en normen, werk, gezondheid, rituelen.
7e huis (Desc) Intieme relaties, partnerschap, projectie, aantrekkingskracht
8e huis Taboes, seksualiteit, dood, complexen, intimiteit, onzichtbaar
10e huis (Mc) Zelfbeeld, maatschappelijk functioneren, levenszin, moederbeeld
11e huis Toekomst, idealen, groepen, vriendschap, sociaal functioneren
12e huis Afzondering, onthechting, spiritualiteit, innerlijke eenwording

Kernwoorden van de planeten:

Zon Diepste wezen, ware aard, zelfbewustzijn, geestkracht
Maan Gevoelens en emoties, ontvankelijkheid, voedend, conditionering
Mercurius Communicatie, leren, intelligentie, linkerhersenhelft
Venus Liefde en schoonheid, harmonie, aanpassen, charme, artistiek
Mars Assertiviteit, natuurlijke agressie, wil, moed, daadkracht, actie
Jupiter Groeikracht, expansie, geloof en vertrouwen, bewustwording
Saturnus Vormgeven, afgrenzen, beperken, structureren, zelfdiscipline
Uranus Vrijheid, individualiteit, onafhankelijkheid, gelijkheid, socialisme
Neptunus universele liefde, meeleven, meevoelen, ongrijpbaar, fantasie
Pluto Oerkracht, macht en onmacht, transformatie, wedergeboorte

 

Bjorn is een schorpioen, een watertype, net als kreeft en vissen

Als watertype leef je vanuit je gevoel, en doordat je zo gevoelig bent kun je je ook snel gekwetst voelen, ongeacht of iemand dat zo bedoeld heeft of niet. Voor een watertype speelt logica -in tegenstelling tot de luchttypes- nauwelijks een rol. En ook de soms wel erg botte directheid van een vuurtype is je wezensvreemd.
Voor hen gaat het er om welke gevoelens een mens of een situatie bij je oproepen. En op grond van die gevoelens komen zij tot een oordeel.
Watertypes hebben een diepe en gevoelsmatige betrokkenheid met alles wat om hen heen gebeurt. Dat is tevens de reden waarom de stemming van een watertype soms zo snel om kan slaan. Vaak ook voelen ze situaties heel goed aan, maar omdat daar geen logica bij aan te pas is gekomen kan het een probleem zijn dit te verwoorden.

Papa en mama zijn stier, dus een aardetype, net als maagd en steenbok

Met de meeste nadruk op het element aarde zijn ze vooral praktisch en nuchter. Ze houden zich ook het liefst bezig met aardse zaken, met tastbare en te be-‘grijpen’ dingen. Voor hen is het ook van levensbelang dat ze zich nuttig kunt maken, dat anderen hen nodig hebben.
Concrete zaken, daar houden zij zich mee bezig. Eerst zien, dan geloven. Realistisch en efficient, dat is een aardetype. Alle zaken die je niet met je gewone zintuigen waar kunt nemen bestaan eenvoudigweg niet.
Aarde heeft moeite met de fantasiewereld van de vuurtekens, want het bewustzijn is gericht op concreet ervaren, en dat is ook de reden waarom door een aardetype zoveel waarde wordt gehecht aan materiële zaken: mooi, duur, handig, bijzonder.. dat zijn zaken die concreet waargenomen kunnen worden en op grond daarvan kunnen anderen je beoordelen.

Maud is een leeuw, een vuurtype, net als ram en boogschutter

Wanneer je veel planeten in het element vuur hebt staan ben je snel enthousiast en reageer je spontaan en impulsief. Ze leven vanuit zichzelf, vanuit hun eigen emoties, en daardoor kunnen ze naar buiten een egoïstische en weinig gevoelige indruk wekken, zonder dat ze zich daar bewust van zijn.
Zij leven ook vanuit hun eigen ideeën, tenminste, zolang die perspectief en mogelijkheden bieden. Ze kunnen slecht tegen routinewerkzaamheden want die belemmeren de spontaniteit.
Een vuurtype kan ook driftig zijn, erg opvliegend, maar zonder echte kwaadaardigheid. Het zijn ook maar buien, ze komen op en verdwijnen weer. Ze beleven de wereld en de mensen om hen heen vanuit emotie en intuïtie, maar omdat ze zich niet zo goed in anderen kunnen verplaatsen, kunnen ze anderen daardoor snel kwetsen.

Het luchttype blijft dan over, dit zijn tweeling, weegschaal en waterman

Waar aarde moeite mee heeft, namelijk het grotere geheel overzien en de dingen met elkaar verbinden, dat is nu juist de kracht van het luchttype.
Bij hen ligt de nadruk op het abstracte denken, het werken met ideeën, het theoretiseren enzovoort, en dat doen ze het liefst zo objectief mogelijk. Ook delen ze hun gedachten graag met anderen waardoor de communicatieve eigenschappen meestal ook goed ontwikkeld zijn.
Maar doordat hun geest zo flexibel is, zijn ze niet altijd even betrouwbaar, want wat ze vandaag vinden, kan morgen alweer anders zijn.
Een luchttype loopt ook het gevaar de eigen gevoelens te rationaliseren en daardoor het contact met het èchte voelen te verliezen. Ze weten vaak ook niet goed raad met het gevoel van een watertype of de emoties van een vuurmens.