Door het bos de bomen (weer) zien


Door het bos de bomen (weer) zien:

Vereniging Speelotheken
Website van de Vereniging Speelotheken in Nederland. Je kunt op de kaart van Nederland zien waar een speelotheek zit. Als de betreffende speelotheek ook aangepast speelgoed uitleent, staat dit aangegeven

Ervaar het maar
Website over een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met een ernstige meervoudige beperking

Net als jij
Website met informatie en ervaringsverhalen van en voor jongeren met een lichamelijke beperking in de transitiefase

Kennisplein Gehandicaptensector
Een uitgebreid netwerk met kennis en informatie voor de gehandicaptensector. Er wordt onderscheid gemaakt in de onderstaande cliëntengroepen: Autisme, , communicatief meervoudige beperkingen, ernstig meervoudige beperkingen, ernstige verstandelijke beperking plus, kind en jeugd, licht verstandelijke beperkingen, NAH, ouder wordende cliënten, verstandelijke beperkingen en tot slot visuele beperkingen. Allerhande thema’s, tips en tools worden hier aangekaart

OV-Begeleiderskaart
Als je een beperking hebt waardoor je niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen bestaat er de mogelijkheid om een OV-Begeleiderskaart aanvragen. Je moet minimaal 12 jaar zijn om in aanmerking te komen. Met een OV-Begeleiderskaart reist 1 begeleider gratis met je mee. De kaart is te gebruiken in bijna alle treinen, metro’s, trams en bussen. Hier vind je de regelgeving waaraan voldaan moet worden

Unieke Sporten
Sporten en bewegen met een beperking. Unieke Sporten helpt je met het vinden van een passende sport en eventueel benodigd hulpmiddel

Ongehinderd
Op Ongehinderd kun je checken of een locatie voldoende voor jou met rolstoel is aangepast. Ook kun je locaties met aangepaste voorzieningen melden.
Je kunt onder andere zoeken op overnachtingen, restaurants of bijvoorbeeld attractieparken. Maar ook winkels, kapsalons en dergelijke

Regelhulp
Wegwijzer van het ministerie van VWS. Als je op zoek bent naarlangdurige zorg of hulp voor jezelf of voor iemand anders? Op Regelhulp vindt je welke mogelijkheden er zijn en waar je naartoe kunt om zorg of hulp te regelen. Ook de diverse zorgwetten worden uitgelegd

Zorg voor nu
Website met diverse innovaties voor in de zorg. Zorg van Nu laat zien wat slimme zorg is, welke zorginnovaties er zijn, hoe je ze inzet, wanneer en waarom

Zorghulpatlas
Alle informatie met betrekking tot zorg en hulp

Wegwijzer emb
Wegwijzer EMB voor heel veel antwoorden op gebied van oa dagbesteding, wonen, school, maar ook voor vrije tijd, logeren.
Eigenlijk voor elke hulpvraag die in je opkomt

Kind met handicap
Website van een ouder met een kind met handicap met tips voor ouders met een kind met een handicap

Zorgregelhulp
Informatieve website over alle zorgregels en wetten. Ook helpen zij bij aanvragen van alle mogelijke zorg, pgb of in natura

Ieder(in)
Informatieve website voor mensen met een beperking of chronische aandoening

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Website van VGN voor organisaties die mensen met een beperking ondersteunen

Meerkosten
Website met informatie over onder meer de aftrek van zorgkosten

CIZ
Alle informatie over de Wet Langdurige Zorg, Wet Zorg en Dwang, en dubbele kinderbijslag.
Ook informatie over hoe aan te vragen

Jeugdzorg
Veel zorg en ondersteuning voor jongeren en kinderen is geregeld via de Jeugdwet. Soms wordt de jeugdzorg geregeld via de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Zorg kan ook uit een combinatie van deze drie voortkomen, bijv een aangepast bed of luiers van de zvw, rolstoel van de wmo, begeleiding van jeugdzorg of wlz, afhankelijk van ‘de ernst’, complexheid en de duur van de beperking

Argonaut
Sociaal medische adviespartner. Zij werken aan een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk zelf kan meedoen.  Zij hebben een adviserende rol naar  gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en ministeries van Rijksoverheid. Soms schakelen deze instanties Argonaut in om te beoordelen of een aanvraag ‘noodzakelijk’ is. Argonaut kijkt dan naar de situatie en beoordeeld of en hoe je mee kan doen in de maatschappij, dat je jezelf kunt redden is leidend

WMO-wijzer
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning om zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld voor woningaanpassing of een rolstoel ed

Onbeperkt meedoen
Pagina van de Rijksoverheid. Het kabinet is in 2018 het programma Onbeperkt meedoen! gestart. Doel: merkbaar minder drempels in de samenleving waardoor mensen kunnen leven zoals ze dat zelf willen.Er is een mogelijkheid je te abonneren op hun nieuwsbrieven over Onbeperkt meedoen!
Ook kun je een kijke nemen in de e-magazines