Bjorn op Zonhove


Zonhove is een organisatie die zich richt op kinderen en jong volwassenen met een meervoudige handicap.
De eerste zorg is een omgeving te creëren waarin zij zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarna wordt gekeken hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen door middel van intensieve verzorging en begeleiding en bijvoorbeeld het volgen van aangepast onderwijs aan de Emiliusschool. Doel is te worden wie je bent.

 

Bjorn maakte tot januari 2008 op Zonhove gebruik van de dagopvang vroegbegeleiding, oftewel het medisch kinderdagverblijf Okido voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen van 1 tot 5 jaar. Vroegbegeleiding is niet alleen het opvangen van kinderen zoals op een normaal dagverblijf, maar het hele zorgaanbod is afgestemd op optimale ontwikkelingskansen voor deze kinderen.Omdat ieder kind zijn eigen specifieke problemen heeft, wordt er voor ieder kind in overleg met de begeleiders, behandelaars en ouders een persoonlijk plan (plan van aanpak) opgesteld met daarin haalbare doelen. Dit plan wordt telkens wanneer een doel behaald is bijgesteld.Bij de vroegbegeleiding van Bjorn zijn naast zijn persoonlijk begeleidster ook nog een fysiotherapeute, ergotherapeute, logopediste, orthopedagoog, ouderbegeleidster, arts algemeen, revalidatiearts, het groepshoofd en de natuurlijk eveneens gekwalificeerde activiteitenbegeleidsters en verpleegkundigen op het dagverblijf betrokken.

 

zonhove sint 0612 Sinterklaasfeest op Okido
december 2006
Een feest waarbij alle papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s worden uitgenodigd. Dit is een gezellige ochtend waarbij er door de aanwezigen één of meerdere opdrachten uitgevoerd moeten worden.
In 2005 werden er verschillende groepjes gevormd en moest ieder groepje een liedje instuderen en door wat te knutselen het liedje voordragen en uitbeelden voor de Sint.
Voor 2006 hadden de pieten bedacht dat er het ‘Pietenspel’ gespeeld moest worden om het pietendiploma te bemachtigen. Er werd dus volop aan slalommen gedaan, pepernoten gezocht, pakjes gegooid, gepuzzeld en pietenpetten gemaakt.

 

Bjorn in de statafel
november 2006
zonhove statafel0611 De bedoeling is dat de heupjes van Bjorn hierdoor wat steviger worden, waardoor het in de toekomst misschien mogelijk is dat Bjorn even steun kan nemen op zijn benen voor de noodzakelijke transfers

 

zonhove driehoek 0611 Bjorn in het hoekzitje
november 2006
Dankzij de intensieve begeleiding en therapie kan Bjorn nu gedurende 20 minuten zonder borstfixatie, maar nog wel met zitbroekje, in het hoekzitje zitten.
Natuurlijk valt hij wel eens om, maar hij heeft inmiddels voldoende kracht om soms weer overeind te komen.
Bjorn begint de dag op Okido meestal in dit hoekzitje tijdens het zingen van liedjes in de kring. Ieder kind heeft zjn eigen liedje.Het liedje van onze Bjorn:
Daar komen eens twee spinnetjes aan
Kriebel krabbel kriebel krabbel kriebel krap
De ene heet Piet en de andere heet Jan
Kriebel krabbel kriebel krabbel kriebel krap
Pfffffffff….. weg is Piet, fffffffff….. weg is Jan
Daar komen zij weer aan, weer aan
Kriebel krabbel kriebel krabbel kriebel krap

 

Bjorn had het heel erg naar zijn zin op Okido en later, toen de groep te groot werd, op de Jungle. Iedere dag wordt geopend in de kring waar liedjes gezongen en uitgebeeld worden. Daarna is het fruit eten. Omdat de dag nog best wel lang voor hem is, gaat hij meestal na het fruit eten even een dutje doen.
De logopediste is vaak met Bjorn bezig tijdens het eten om de mondmotoriek te stimuleren. Bjorn eet op dit moment alles nog fijn gemalen omdat Bjorn nog niet goed kan slikken. Er wordt ook geoefend met het drinken uit een beker met neusuitsparing. Omdat Bjorn niet zelf slokjes kan nemen en alleen nog het zuigreflex heeft, moet dit door de gever gedoseerd worden, waardoor Bjorn het dan kan doorslikken zonder zich te verslikken.
Ook is men gestart met het therapeutisch tandenpoetsen om de mondmotoriek te verbeteren.Bjorn is graag in de blacklightruimte en snoezelruimte. Maar ook het spelen met sensopathisch materiaal zoals papiersnippers, chocoladevla of macaroni vindt hij geweldig. Je moet wel eerst samen met hem aan de slag gaan tot op een gegeven moment hij de smaak te pakken heeft en hij zelf verder gaat met onderzoeken. Omdat Bjorn alles nog in zijn mond stopt is het best moeilijk om geschikt materiaal aan te bieden, maar samen met de therapeuten en begeleidsters wordt dit allemaal uitgezocht.
Aktie-reaktie spelmateriaal trekt ook zijn aandacht, zolang er maar geluid of licht uit komt. Ook leert Bjorn om een knop te bedienen en kan hierdoor onder toezicht eenvoudige eenknop-spelletjes op de computer spelen waarbij er telkens een andere afbeelding op het scherm verschijnt al dan niet onder beloning van een geluidje.Met behulp van een schriftje wordt bijgehouden wat Bjorn op een dag voor activiteiten gedaan heeft, hoe hij gegeten en gedronken heeft, of en hoe lang hij geslapen heeft en de eventuele bijzonderheden. Wij schrijven ook in datzelfde schriftje hoe de avond thuis is verlopen, hoe het slapen is gegaan en ook de eventuele bijzonderheden.
Maandelijks worden er rapportjes samengesteld over de voorbije periode naar aanleiding van de doelen zoals deze zijn opgesteld tijdens de persoonlijk plan bespreking. Zo is er zicht of de gestelde doelen worden bereikt. Bij Bjorn is zo gebleken dat de doelstelling Bjorn bekend te maken met enkele verwijzers (vaste liedjes, gebaren of voorwerp bij bepaalde terugkerende momenten) toch nog te hoog gegrepen was. Dit wordt hem nu nog wel aangeboden, maar niet met de bedoeling dat hij deze binnen een bepaald tijdsbestek begrijpt.

 

Een extra aktiviteit die ook door alle kinderen geweldig wordt gevonden.Naast het feit dat het ontzettend leuk is om deze kinderen zo te laten genieten, is het ook therapeutisch verantwoord. Door de masserende bewegingen en de warmte van de paarden treedt er totale ontspanning op en verbetert de doorbloeding in het lichaam.Als gevolg hiervan werken de darmfuncties beter, kunnen de longen vrij van slijm raken en epilepsie-aanvallen kunnen hierdoor verminderd worden. Dit uiteraard bij geregelde bezigheid, maar helaas is het voor het dagverblijf niet mogelijk om deze aktiviteit met regelmaat aan te bieden. Paardrijden
juni 2006
zonhove paard0606

 

zonhove juffendag 0511 Juffendag
november 2005
De gezamelijke verjaardag van alle begeleidsters op Okido werd in 2005 gevierd met het thema Haloween. De kinderen konden lekker rollen door de kastanjes, eikels en herfstbladeren. Er was regen en wind gemaakt in de doucheruimten, waar de kinderen met behulp van een paparlu toch droog bleven en verduistering was aanwezig. Er waren uitgeholde pompoenen en natuurlijk een heleboel spoken.

 

Naast de vroegbegeleiding maakte Bjorn ook gebruik van zorgondersteuning aan huis van Zonhove. Tot en met 2007 kreeg ons gezin enkele dagdelen in de week hulp in de vorm van Speciale Thuiszorg. Dit houdt in dat een verpleegkundige, gespecialiseerd in het werken met meervoudig gehandicapte kinderen, de zorg voor Bjorn op afgesproken tijden overneemt, waardoor wij als ouders even worden ontlast van de dagelijkse zorg en hierdoor wat meer ruimte krijgen om andere dingen te ondernemen. Dat kunnen huishoudelijke werkzaamheden zijn, maar bijvoorbeeld ook het even koffie gaan drinken bij een vriendin of een keer naar de stad gaan. De thuiszorgster wordt ondersteund door een orthopedagoog van Zonhove. Dit is dezelfde persoon als ook is aangewezen voor de vroegbegeleiding. De thuiszorgster neemt de verzorging over, begeleidt bij activiteiten, probeert vaardigheden mee aan te leren en kan eventueel praktisch en pedagogisch advies geven. In de loop der tijd zijn de behoeften aan zorg vppr Bjorn anders komen te liggen en is deze Zorg in Natura omgezet naar een PGB waarmee wij eigen zorgverleners voor Bjorn inkopen. In principe doen zij hetzelfde als de Speciale Thuiszorg van Zonhove. Met een PGB hebben we meer vrijheid om zorg in te kopen op momenten dat het voor ons nodig is. Mochten op korte termijn andere tijden nodig zijn, dan is dat middels een PGB makkelijker te regelen, ook als de zorgbehoefte veranderd.Naast de Speciale Thuiszorg hadden wij ook Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding. Hiervoor kwam eens in de week een verpleegkundige met een pedagogsche opleiding meekijken. Zij dacht mee en adviseerde bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden om de opvoeding en verzorging beter te laten verlopen. Hierbij stond het stimuleren van de ontwikkeling centraal. In onze situatie werd er ook gekeken hoe Bjorn binnen de opvoeding van Maud past.