Vergoedingenlijst PBG WLZ 2023


Deze lijst is uitsluitend voor een PGB vanuit de WLZ. De zorgkantoren spreken jaarlijks af wat ze wel en  niet vergoeden vanuit het Persoons Gebonden Budget. Dit leggen ze jaarlijks vast in deze vergoedingenlijst. Voor de Wmo, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet is er geen landelijke vergoedingenlijst. Meestal volgen gemeenten en zorgverzekeraars echter de PGB- vergoedingenlijst van de Wet Langdurige Zorg.
Als een item niet op de lijst voorkomt, dan kan het toch zo zijn  dat die zorg uit het WLZ-PGB betaald mag worden. Er is dan specifiek daarover dan  nog geen uitspraak gedaan. Staat je zorgvraag er niet bij, maar wil je deze zorg wel inkopen met je WLZ-PGB, dan dien je vooraf contact op te nemen met je zorgkantoor. Zij beslissen dan of deze zorgvraag  goed- of afkeuren zal worden  en of je deze zorg dus mag inkomen vanuit je toegekende PGB.