Zorg


Dit gedeelte is een digitaal zorgdossier en slechts toegankelijk voor de zorgverleners.
Toegang kan slechts worden verleend mits er een duidelijke band is met Bjorn is omdat u zelf met GRIN2B van doen heeft.
Hiervoor kunt u een aanvraag doen via info@vd-ven.eu.

Het kopje Algemeen is toegankelijk voor iedereen.
Hier is oa een PDF te vinden met heldere uitleg over de hersenen en een PDF waarin staat welke zorg er vanuit de WLZ wel en niet mag worden ingekocht in 2023

Informatie die terug te vinden is in de beveiligde omgeving betreft:

  • de medicatie
  • het onderwijs- en zorgplan, met daarin diverse kindkenmerken, begeleidingskenmerken en de planning wat te leren op verschillende gebieden zoals o.a. communicatie en sensomotoriek
  • de didactische volglijsten, met daarin vermeld de voortgang van Bjorn betreffende communicatie, zijn sociaal-emotionele ontwikkeling en spel ontwikkeling,  sensomotoriek op  de aspecten auditief, smaak- en reuk, tactiel, visueel, bewegen, en zwemmen  en zijn zelfredzaamheid met de aspecten aankleden, uitkleden, hygiëne, lichaamsschema en computermuisvaardigheden
  • documentatie, met oa verslaglegging Visio, Sensis, Stichting Milo en gemaakte afspraken, instructies/handleidingen

Digitale inlog werkagenda en vastleggen gedane activiteiten voor de zorgverleners via CarenZorgt.