Boekentips


Boekentips

Op deze pagina staat een selectie van een aantal boeken waar wij binnen ons gezin veel aan hebben gehad. Wij zeggen niet, dat dit dé boeken zijn die je gezien of gelezen ‘moet’ hebben. Ieder gezin en ieder kind is immers uniek. Het is puur informatief bedoeld. Wij zijn een gezin bestaande uit boekenverslinders, dus een summier overzicht mag niet ontbreken. De onderwerpen zijn divers. Er zitten een paar ‘doeboeken’ tussen, boeken die een oudere broer of zus  kunnen lezen, of samen lezen, maar bijvoorbeeld ook een boek over volwassen met ASS , Mindfulness of homeopathie  Ook een paar boeken om aan jezelf te werken om jezelf niet te vergeten, zitten tussen deze lijst. Sommige boeken zijn mogelijk al wel achterhaald, omdat er inmiddels over een onderwerp veel meer bekend is of er een ander inzicht over is ontstaan. Uiteraard zijn er veel meer interessante boeken dan deze opsommingen. Vaak zijn ze ook te leen in de bibliotheek. Voor dit gemak zijn de ISBN en/of NUR nummers bij de boeken vermeld. De boeken zijn onderverdeeld in Boeken voor ouders, Boeken voor samen om met je kind door te nemen, te bespreken en/of te doen en Boeken voor kinderen en pubers om zelf te lezen of gezellig voorgelezen te worden

Boeken voor ouders

Of je nu ouder, verzorger, familielid, vriend, advocaat, arts, onderwijzer of therapeut bent, in dit boek staat veel wat je kan helpen de puzzel die het Rett syndroom is te begrijpen en de interacties te bevorderen. Dit handboek kon eind jaren 90, niet geschreven worden. Een poging daartoe zou slechts een klein aantal pagina’s hebben opgeleverd. Het feit dat het er nu is heeft twee belangrijke oorzaken: de hoeveelheid kennis die gericht onderzoek heeft opgeleverd en het door ouders delen van de liefdevol verzamelde observaties en inzichten gedaan gedurende de jaren van verzorgen en leven met hun dochters. Het verzamelen van deze informatie, de organisatie ervan en het schrijven, is de taak geweest die Kathy Hunter, oprichtster van de internationale Rett Syndrome Association (IRSA) zich had gesteld.

– Dit boek heeft naast voor personen met het Rett syndroom, hun ouders en hun verzorgers ook een enorme waarde
voor ouders en verzorgers met aanverwante aandoeningen en beperkingen.
Omdat er bij Bjorn pas in 2013 de diagnose is gesteld, is dit handboek al die jaren (en nu nog steeds) onze leidraad geweest –

Het Rett handboek
In woorden die u begrijpt. van hen die het begrijpen
Kathy Hunter, oprichter International Rett Syndrome Association, 2003
ISBN 90-74943-75-6 

 

Het is voor opvoeders en begeleiders niet eenvoudig om adequaat in te spelen op de mogelijkheden en behoeften van kinderen met een ernstige meervoudige handicap. Om opvoeders te helpen de behoeften van kinderen met een ernstige meervoudige handicap te onderkennen en daarop te reageren, werd een ‘opvoedingsprogramma’ ontwikkeld. Dit boek beschrijft aan de hand van voorbeeldsituaties het planmatig en doelgericht opvoeden volgens dit programma

Gewoon bijzonder
opvoeden van kinderen met een ernstig meervoudige handicap
C. Vlaskamp – A Blokhuis – M. Ploemen, 1996
ISBN 90-232-3163-5

 

Passend Onderwijs voor leerlingen met zeer ernstige verstandelijk en meervoudige beperkingen.
‘Hun goed recht’ beschrijft op welke wijze het onderwijs aan leerlingen met zeer ernstige verstandelijke beperkingen ‘passend’ gemaakt kan worden.
Ieder kind, ongeacht de ernst en aard van de beperkingen heeft ‘recht op onderwijs’! Toen dat recht in Nederland in 2003 na het wegvallen van de ‘ondergrens’ uit de indicatiecriteria feitelijk ontstond, stond het onderwijs voor de enorme opdracht om ‘passend onderwijs’ voor kinderen met zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen te ontwikkelen. De Emiliusschool in Son en Breugel is die opdracht in 2003 aangegaan. Zij schreven een compleet curriculum, niet gebaseerd op, maar aanvullend aan de kerndoelen, die binnen het speciaal onderwijs al gehanteerd worden. ook ontwikkelden zij het Onderwijs-Zorgplan. nóg nadrukkelijker en gedetailleerder dan voor de leerlingen met meervoudige beperkingen al het geval was, staan hierin de kindkenmerken, structurele begeleidingskenmerken, ondersteuningsbehoeften en handelingsplanning centraal.

– dit onderwijs en zorgplan gebruiken wij nog steeds met onze Bjorn en staat op deze site, beschermd met wachtwoord, maar de structuur is zichtbaar voor iedereen –

Dit boek gaat over de diepe overtuiging dat naar school gaan een recht is en dat passend onderwijs beschikbaar moet komen voor ieder kind in Nederland, ongeacht de ernst en aard van de beperkingen. En dat is ‘hun goed recht!’

‘Hun goed recht’
Passend Onderwijs voor leerlingen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen
Cor van Hoof – John van Dijen, 2009
ISBN 978-90-441-2461-3

 

‘Hoe speel ik met mijn kind?’. Voor ouders van jonge kinderen met een visuele of een visuele-en-verstandelijke beperking is het antwoord op deze vraag niet altijd even makkelijk. ‘Kijk zo speel ik!’ is bedoeld als naslagwerk waaruit ouders activiteiten kunnen kiezen die voor hun kind het meest geschikt zijn. Het boek is ook geschikt voor professionele opvoeders. Praktisch, toegankelijk en op deskundigheid en praktijkervaring gebaseerd.
Bartiméus is een organisatie voor onderwijs, zorg- en dienstverlening aan mensen met een visuele en visuele-en-verstandelijke beperking

Kijk, zo speel ik!
spelen met uw visueel gehandicapte kind
Bartiéus reeks, 2000
ISBN 90-71534-38-3

 

Qigong is een tak van de Chinese Geneeskunde, die reeds duizenden jaren bestaat en mensen helpt te herstellen van ziekte en hun gezondheid verbetert. Qigong oefeningen en protocollen worden voor zeer diverse en specifieke klachten, waaronder autisme, ontwikkeld. Dit boek leert ouders een eenvoudige en aangename 15-minuten durende Qigong Sensorische Therapie massage, die specifiek ontwikkeld werd voor kinderen met autisme.
Met stap-voor-stap instructies en online video materiaal waarop de beschreven technieken life worden gedemonstreerd. Dit boek leert je hoe de qigong massage aan te passen aan de speciale noden van uw kind en hoe succesvol de massages in je dagelijkse routines te integreren. Uit onderzoek blijkt dat het QST protocol, wanneer dagelijks en correct gegeven, in grote mate het gedrag en gemoed, slaappatronen en taalvaardigheden bij autisme kan verbeteren. De QTS massage is een eenvoudige, non-invasieve methode en biedt ouders een manier om hun kind te helpen met hun autisme en de hieraan gerelateerde sensorische problemen.
Dr. Louisa Silva behaalde haar diploma aan de University of California, Los Angeles, in 1979 waarna zij een huisartsenpraktijk opstartte. In 1990 beëindigde zij haar training in de Chinese geneeskunde, waarna zij onderzoek begon naar een manier om families zo goed mogelijk te helpen door Westerse en Chinese geneeskunde met elkaar te integreren. ZIj is directeur van het Qigong Sensory Training Institute waar zij meerdere wetenschappelijke studies heeft gedaan naar effecten met autisme. Dr. Silva woont en werkt in Salem, Oregon in de Verenigde Staten

Sensorische Behandeling van Autisme
Effectief bewezen wetenschappelijke QST Methode - Hoe kan ik zelf mijn kind helpen?
Dr. Louisa Silva, 2017
ISBN 978-0-9821280-7-7

 

Stories of GRIN bevat meer dan veertig verhalen over liefde, hoop en veerkracht van GRIN-families over de hele wereld.
De opbrengst van de boekverkoop zal bijdragen aan de financiering van onderzoek naar genezingen en behandelingen voor mensen met GRIN-stoornissen. Er staan ook bijdragen in van GRIN kinderen uit Nederland en België
Het boek is HIER verkrijgbaar

Stories of GRIN
CureGRIN, 2020
ISBN 9798578004759

 

Hoe maak je contact met kinderen met autisme? Hoe sluit je aan op hun prikkelverwerking? Waarom werkt het om op hun voorwaarden met ze mee te spelen? Anneke Groot geeft in dit boek antwoord op deze vragen en biedt daarmee belangrijke hulp om de kwaliteiten en het leervermogen van kinderen met autisme te ontwikkelen. Door prikkelverwerkingsproblemen en dyspraxie lukt het kinderen met autisme vaak niet te laten zien dat ze iets wel begrijpen. Ze hebben moeite om gericht te handelen en leren minder van hun fouten, ze verdwalen in hun hoofd. Een uitgestoken (ouder)hand, afgestemd op hun uitvoerende vaardigheden, helpt hen om tot gerichter handelen te komen en succeservaringen te hebben. Houvast gaat ook over jezelf. Kinderen met autisme reageren vaak sterk op hoe jij je voelt. Hoe kun je ke gevoelens als stress, onzekerheid en machteloosheid omzetten in kracht en vertrouwen?
Anneke Groot is moeder van en zoon met autisme en gewaardeerd deskundige op het gebied van contact en autisme. Zij schrijft met veel levendige en praktische voorbeelden over haar methodiek Contactgericht Spelen en Leren. Een prachtig boek voor ouders en professionals, dat vooral belangrijk is omdat ons onderwijssysteem en onze opvoedingsideeën vaak haaks staan op wat kinderen met autisme nodig hebben.

Houvast
Contact gericht spelen en leren met kinderen in het autistisch spectrum
Anneke Groot, 2015
ISBN 978 90 8850 597 3 NUR 770 

 

Neurospeciale kinderen leren en reageren anders, omdat hun hersenen zich anders ontwikkelen, zoals bij ASS, AD(H)D, DCD en soms ook bij VB, TOS en dyslexie. Ze aanspreken op hun gedrag werkt dan ook vaak niet. Dit boek geeft nieuwe inzichten in hoe hun gedrag een weerspiegeling is van onderliggende problemen. Neurospeciale kinderen hebben een aantal opvallende overeenkomsten. Ze hebben moeite om zichzelf te ervaren door hun prikkelverwerking. Dat heeft invloed op hun eigen lichaamsbesef, motorische coördinatie (dyspraxie), executieve functies en gevolgen voor hun sociale, emotionele, communicatieve en cognitieve ontwikkeling. Dit boek geeft stap voor stap meer inzicht in prikkelverwerking, je eigen attitude, dyspraxie en executieve functies en biedt oplossingen om neurospeciale kinderen te begeleiden in zorg, onderwijs en opvoeding

Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden
Prikkelverwerking, lichaamsgevoel, dyspraxie en executieve functies bij ASS, AD(H)D en DCD
Anneke Groot, 2021
ISBN 978-90-85600978

 

Epilepsie is meestal geen drama. Bij de meeste mensen lukt het om de aanvallen met medicijnen te onderdrukken. Ook als dat niet lukt, valt er doorgaans goed met epilepsie te lven. Aan de andere kant: epilepsie kan niet worden genezen, ook niet als de aanvallen onderdrukt worden. Het blijft dus een deel van je elven. Dit boek helpt je om de epilepsie een plaats in je leven te geven. Het uitganspunt is: je kunt een normaal leven leiden, mits je weet hoe je met een aantal bijzondere situaties om moet gaan. Hoe herken je bijwerkingen van een medicijn? Wie schakel je in als je wilt weten of je kind een grotere kans heeft om epilepsie te krijgen? Hoe kan je veilig zwemmen? Laat je je kind met epilepsie meegaan met een survival-weekends van school? Hoe met deze situaties om te gaan vind je in dit boek. Ook voor ouders met een kind dat epilepsie heeft, is dit boek een uitstekend naslagwerk

Zelfzorgboek Epilepsie
Stichting September, 2004
ISBN 907224886-4

 

Dit boek geeft uitgebreide informatie over ADHD, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Je vind informatie over de medische achtergronden en de belangrijkste behandelingen (medicijnen, gedragstherapie, coaching). Verder gaat het boek in op een aantal bijzondere onderwerpen zoals school, de gevolgen voor de partner en problemen op het werk. Ook ‘moeilijke’ als sex of verslavingsproblemen komen aan bod

Zorghandboek ADHD
Stichting September, 2010
ISBN 978-90-8648-100-2

 

Derek Ogilvie is een van de bekendste en meest gerespecteerde helderzienden in Nederland. Hij is geen dokter en ook geen kinderpsycholoog, maar hij heeft de buitengewone gave om ouders te helpen bij het zoeken naar een oplossing voor de dagelijkse problemen van hun kinderen. Op basis van zijn jarenlange ervaring met het telepathisch communiceren met baby’s en jonge kinderen, heeft hij ‘Baby’s wil is wet’ geschreven. Een kind opvoeden is namelijk niet altijd even eenvoudig. Er zijn problemen waar veel ouders tegenaan lopen, zoals eet- en slaapproblemen of uitbarstingen van woede en agressie. Deze problemen komen aan de orde

Baby’s wil is wet
Derek Ogilvie, 2008
ISBN -978-90-488-0141-1

 

Pittige pubers is een onmisbaar boek voor ouders van pubers met ADHD of autisme. Het biedt ouders, maar ook professionals, concrete handvatten om beter te communiceren, grenzen te trekken, te handelen en vooral ook vol te houden in de opvoeding van hun kind met ADHD of autisme.
Een grote mond, driftbuien met agressiviteit, vergeetachtigheid en slordig? Ouders van pubers met DHD of autisme denken vaak, als ze andere ouders horten zuchten over het gedrag van hun puberkinderen: Dat deed die van mij altijd al! Het lijkt soms wel of de kinderen met leer- en gedragsproblemen altijd al in de pubertijd zaten. Dat klopt voor een deel ook. In de pubertijd en adolescentie komen alle jongeren in ee =n fase dat hun hersenen onder invloed van de hormonale ontwikkeling niet goed in balans zijn en de emoties het vaak winnen van het verstand.
In pittige pubers wordt gekeken naar de achtergronden van het gedrag van deze kinderen en leer je over de verschillen tussen gewone puberteitsproblemen en de extra portie waar deze jongeren voor staan. Aan de orde komen onder andere puberbrein en ontwikkelingsproblemen, communicatie en motivatie, vriendschappen, relaties en seksualiteit, onderwijs en communicatie op school. Pittige Pubers werd geschreven in samenwerking met oudervereniging Balans en sluit aan bij de cursus Ouderpower van Balans

Pittige Pubers
Opvoeden van je puber met ADHD of autisme
Marije Kuin – Anneke Eenhoorn – Arga Paternotte, 2016
D/2015/45/348-978 94 014 2890 3 – NUR 770,854

 

Je hoort vaak van verstoorde prikkelverwerking in autisme, maar wat als zou blijken dat het brein helemaal geen prikkels verwerkt? We leren kinderen met autisme emoties koppelen aan gelaatsuitdrukkingen, maar wat als we eigenlijk geen emoties aflezen van het gelaat? Wat als het begrijpen van menselijk gedrag vooral een kwestie is van onbewust voorspellen van wat mensen gaan doen? Hebben socialevaardigheidstrainingen dan wel zin voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme? Recent onderzoek toont aan dat het klassieke beeld van hoe het brein werkt, met de computermetafoor van input, processing en output, niet echt klopt. Een brein dat informatie over de wereld bij elkaar puzzelt om dan te rageren heeft geen enkele overlevingskans in een wereld die vaoatiel, onzeker, complex en meerduidig is. Het menselijk brein voorspelt de wereld snel en onbewust, en houdt rekening met context. In dit boek onderzoekt Peter Vermeulen wat dit nieuwe inzicht betekent voor autisme. De ontdekking van het voorspellende brein werpt niet alleen een nieuw licht op autisme, het leidt ook tot de conclusie dat enkele van de gangbare interventies in autisme dringend herzien moeten worden.
Peter Vermeulen is klinisch pedagoog en een internationale autoriteit op het vlak van autisme. Hij geeft wereldwijd lezingen en trainingen. Hij is auteur van meer dan vijftien boeken over autisme, vertaald in meerdere talen

Autisme & het voorspellende brein
Absoluut denken in een relatieve wereld
Peter Vermeulen, 2021
ISBN 9987-94-6337-284-8

 

Er is niets frustrerender dan slimme, getalenteerde kinderen steeds weer te zien worstelen met simpele taken als huiswerk, opruimen of aankleden. Of met het omgaan met teleurstelling of boosheid. Onderzoek laat zien dat deze kinderen tekortschieten in de executieve functies. Executieve functies maken het mogelijk om rationele beslissingen te nemen, impulsen onder controle te houden en te kunnen focussen op wat belangrijk is. Verminderde executieve functies leiden tot problemen met doelgericht gedrag. Dat komt voor bij kinderen met ADHD, autisme, leerstoornissen en niet-aangeboren hersenafwijkingen.
In Slim maar… hebben Peg Dawson en Richard Guare baanbrekend onderzoek vertaald naar uiterst praktische adviezen en tips. Met behulp van werkbladen, vragenlijsten en uitgebreide leeftijdsgebonden informatie kunnen ouders en professionals voor elk kind een specifiek en effectief actieplan opstellen.
– herken de sterke en zwakke punten bij kinderen – gebruik activiteiten en spelletjes om specifieke vaardigheden te trainen – oefen dagelijkse routines zoals aankleden, huiswer maken, naar bed gaan – leer kinderen strategieën om beter met andere kinderen om te gaan – help kinderen zich minder angstig en meer zelfverzekerd te voelen
Peg Dawson is psycholoog aan het Center for Learning and Attention Disorders in Portsmouth, New Hampshire. Richard Guare is neuropsycholoog en directeur van dit center. Beiden hebben meer dan 30 jaar ervaring met het werken met kinderen met aandachtstekort, leerstoornissen en gedragsproblemen

Slim maar...
Help kinderen hun talenten benuttten door hun executieve functies te versterken
Peg Dawson en Richard Guare, 2009
ISBN 978-90-79729-10-4  NUR 770

 

Het valt niet altijd mee om pubers op te laten groeien tot zelfbewuste, verantwoordelijke volwassenen… En al helemaal niet als ze last hebben van zwakke executieve functies. Executieve functies zijn het fundamentele vermogen om te kunnen focussen, te organiseren en impulsen of emoties onder controle te houden. Goed ontwikkelde executieve functies maken het mogelijk om rationele beslissingen te nemen. Zwakke executieve functies daarentegen leiden tot problemen met doelgericht gedrag en liggen ten grondslag aan ADHD, autisme, leerstoornissen en niet aangeboren hersenletsel.
Slim maar… Pubereditie van Richard Guare, Peg Dawson en Colin Guare is de opvolger van de bestseller Slim maar… uit 2009.
In deze Pubereditie van Slim maar… laten Guare en Dawson zien wat ouders en professionals kunnen doen om oudere kinderen en adolescenten te helpen bij het versterken van hun executieve functies. Aan de hand van bewezen effectieve strategieën en met behulp van talloze activiteiten, voorbeelden, werkbladen en oefeningen kunnen professionals en ouders direct aan de slag om voor elke puber specifieke actieplannen op te stellen.
Peg Dawson is psycholoog aan het Center for Learning and Attention Disorders in Portsmouth, New Hampshire. Richard Guare is neuropsycholoog en directeur van dit center. Beiden hebben meer dan 30 jaar ervaring met het werken met kinderen met aandachtstekort, leerstoornissen en gedragsproblemen. Colin Guare is freelance schrijver en heeft zelf aan den lijve ondervonden hoe het is om met een aandachtstekortstoornis op te groeien

Slim maar... Pubereditie
Help adolescenten hun talenten benuttten door hun executieve functies te versterken
Peg Dawson, Richard Guare, Colin Guare 2013
ISBN 978-90-79729-77-7  NUR 770

 

Tegenvallende schoolprestaties worden bij veel kinderen veroorzaakt door zwakke executieve functies. Ze zijn slim genoeg, maar hebben moeite om dingen te onthouden, op tijd aan taken te beginnen of hun werk geconcentreerd af te maken. Een coach kan deze leerlingen helpen door de juiste vragen te stellen en gerichte opdrachten te geven. Met een gestructureerd programma leidt een kwartiertje hulp per dag al tot een versterking van executieve functies en aanzienlijk betere schoolprestaties.
In ‘Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies’ presenteren Dawson en Guare een bewezen effectief coachingsmodel. Aan de hand van een helder stappenplan leren kinderen en adolescenten niet alleen beter plannen en organiseren, maar ook hoe zij hun timemanagement, emotieregulatie en impulsbeheersing kunnen verbeteren. Elke stap in het coachingsproces is voorzien van duidelijke instructies en werkbladen. Naast individuele coaching door een volwassene komen ook klassebrede coaching en coaching door een medeleerling aan bod. Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies’ is een heldere handleiding voor leerkrachten, coaches, (school)psychologen en andere hulpverleners die leerlingen willen helpen het beste uit zichzelf te halen.
Na de bestsellers ‘Slim maar…’ en ‘Executieve functies bij kinderen en adolescenten’ is dit het derde boek van Dawson en Guare over executieve functies

Coachen van kinderen en adolecenten met zwakke executieve functies
Praktische strategieën voor thuis en op school
Peg Dawson, Richard Guare, 2012
ISBN 978-90-79729-29-3  NUR 770

 

Mannen en vrouwen met autisme worstelen dagelijks met stress. Ze weten vaak niet waar ze stress aan kunnen herkennen, wat de oorzaken van stress zijn en wat ze kunnen doen om meer rust te ervaren. Dit boek biedt een praktisch stappenplan. In zeven stappen leer je waar stres vandaan komt, hoe je stress-signalen kunt herkennen en wat je zélf kunt doen om beter met stress om te gaan. Daarnaast worden je volop ideeën en mogelijkheden geboden om meer rust te creëren in je dagelijkse leven. Aan de hand van praktische oefeningen en opdrachten kun je bovendien zelf aan de slag om datgene wat je gelezen hebt meteen in de praktijk toe te passen

Meer rust en minder stress bij autisme
Een praktisch stappenplan voor volwassenen met ASS
Marja Boxhoorn, 2015
ISBN 978-90-79729-95-1

 

Ondanks de toegenomen kennis over autisme bij volwassenen, is er helaas nog weinig bekend over een passende behandeling. In Mindfulness bij volwassenen met autisme bespreekt Annelies Spek een nieuwe therapievorm die mensen met autisme kan helpen om minder snel overbelast te raken, gedachten los te laten en beter lichamelijke grenzen aan te voelen. Bij mindfulness worden meditatietechnieken beoefend die ontleend zijn aan het boeddhisme. Hierbij wordt er weinig tot geen beroep gedaan op communicatie en inzicht in eigen gedachten en gevoelens. Dit is voor mensen met autisme prettig, omdat zij juist moeite ervaren in communicatie en sociaal inzicht (theory of mind).
Annelies Spek is als klinisch psycholoog en senior onderzoeker werkzaam bij het Centrum Autisme Volwassenen, GGZ Eindhoven

Mindfulness bij volwassenen met autisme
Een wegwijzer voor hulpverleners en mensen met ASS
Annelies Spek, 2010
ISBN 978-90-79729-33-3 NUR 770

 

Je hoort met je oren en ruikt met je neus. Logisch toch? Lange tijd dachten wetenschappers dat alle zintuigen in verschillende hersenkwabben werden vertegenwoordigd. Maar hoe meer onderzoek er wordt gedaan, hoe duidelijker wordt dat dit een misverstand is. Bij alle dingen die het brein waarneemt, wordt het gehele brein geactiveerd. Als je naar muziek luistert, is ook je visuele kwab actief. Om te kunnen bepalen wat voor geur iets heeft, moet je weten welke kleur eraan vastzit. Smaak hangt af van wat je hoort. Waarnemen doe je dus met je hele brein! Dit boek gaat over hoe je brein omgaat met signalen vanuit de zintuigen en hoe ogevingsfactoren van buiten het brein hierop invloed uitoefenen. Het geeft antwoord op prikkelende vragen als: Hoe zorgt een vleermuis dat hij niet gek wordt van alle echo’s? Waarom is het eten in liegtuigen altijd zo sterk gekruid? Hoe manipuleren marketeers je zintuigen? Hebben vrouwen een beter reukvermogen? Dromen blinden in beelden? Aanrader voor iedereen die meer wil weten over de fascinerende wisselwerking tussen de hersenen en de zintuigen.
Thijs Hannaart is biologieleraar en geeft les op een middelbare school. Hij studeerde medische microbiologie en specialiseerde zich in de moleculaire biologie

Horen met je neus
en andere zaken die je nog niet wist over je brein
Thijs Hannaart, 2013
ISBN 978 90 5594 2237 NUR 770

 

Een vrolijk, dwars, origineel en lekker inspiratieboek. Klein geluk is misschien wel het grootste van allemaal: van die gewone, fijne, kleine dingen die je zo makkelijk over het hoofd ziet en waarvan je eventjes helemaal gelukkig kan worden -als je jezelf daarvoor openstelt. De schrijvers van dit boek zijn op zoek gegaan naar dit kleine geluk. Ze hebben daarbij een flink aantal recepten voor klein geluk ontwikkeld, uitgeprobeerd en verzameld in hun ‘Handboek voor klein geluk’. Aan de hand van een lijst met behoeftes word je uitgenodigd inspiratie te zoeken om klein geluk te vinden

Handboek voor klein geluk
Maria Grijpma – Inge Jager, 2012
ISBN 978 90 453 1313 9

 

Je hebt een flitsende carrière, bent een geweldige moeder met een huishouden op rolletjes en tevens een fantastische gastvrouw. Herken je jezelf in dit beeld? Veel vrouwen denken dat ze dit allemaal tegelijk moeten zijn én willen er ook nog eens geweldig uitzien! Maar als je altijd en overal perfect wilt zijn, raak je alleen maar gestrest en ontevreden. De dames van dit boek hebben een programma ontwikkeld waarmee je op een slimme manier kunt leren minder hoge eisen aan jezelf te stellen. Aan de hand van herkenbare voorbeelden en talloze tips laten ze zien hoe je kunt ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt en hoe perfect je nu echt wilt zijn. En als je toch eens een keer een perfecter indruk wilt maken, krijg je goede aanwijzingen die je met weinig inspanning veel resultaat zullen opleveren

Liever slordig gelukkig dan perfect gestrest
Ga je perfectionisme te lijf
Irene Becker, Jutta Meyer-Kles, 2005
ISBN 978 90-5877-505-4

 

Heb je moeite nee te zeggen? Vat je een kritische opmerking vaak persoonlijk op? Vind je ruzie maken lastig? Een groot aantal vrouwen zal deze vragen met een volmondig ‘ja’ beantwoorden. Vooral vrouwen hebben namelijk de neiging in een discussie te snel toe te geven om conflicten uit de weg te gaan en de lieve vrede te bewaren. Maar gelukkig word je hier niet van. Een overdreven hang naar harmonie, door je steeds maar aan te passen aan de verwachting van een ander, leidt op den duur tot ontevredenheid en het ondersneeuwen van je eigen persoonlijkheid. In dit boek legt trainer Irene Becker uit hoe je de harmonieval kunt vermijden. In een speciaal hiervoor programma ontdek je hoe je de juiste balans kunt vinden tussen de behoefte aan harmonie en het opkomen voor jezelf. Ze beschrijft tevens de psychologische achtergronden en mechanismen die de behoefte aan harmonie verklaren

Liever assertiever
Beter opkomen voor jezelf
Irene Becker, 2006
ISBN 90-5877-656-5


Het groot homeopathisch gezondheidsboek behandelt helder en overzichtelijk alle aandoeningen die u zelf kunt behandelen met homeopathie. Van griep tot spierstijfheid, van keelpijn tot huiduitslag, van nervositeit tot rugpijn. Een apart hoofdstuk behandelt een groot aantal kinderkwaaltjes, zoals darmkrampjes, pijn bij het tandjes krijgen, hoest en snotneus. Bij alle klachten lees je praktische gezondheidstips, voedingsadviezen en, waar mogelijk, duidelijke homeopathische geneesmiddelenadviezen

Het groot homeopathisch gezondheidsboek
verantwoorde adviezen voor zelfmedicatie
Homevisie BV, 2004
KOAG/KAG-nr 105-0803-0667

Boeken voor samen

Een boek met vele praktische lichaamsgerichte oefeningen dit gebruikt kunnen worden door jong en oud, voor mensen mét en zonder een beperking, tussendoor of als onderdeel van het les- of activiteitenprogramma. Dit boek is een hulpmiddel en een ondersteuning voor een goede balans van lichaam en geest.
Dit boek is een uitdaging om stil te staan bij je eigen functioneren en dat van de ander, je wijze van contact maken en het ondersteunen van je medemens in je thuis- of werksituatie.
Thyra Koeleman is logopediste en ervaringsdeskundige en heeft vele jaren gewerkt op verschillende centra voor ernstig meervoudig beperkte kinderen en volwassenen

Ervaar het maar
met… lichaamsgerichte activiteiten
Thyra Koeleman, 2013
ISBN 978-90-809449-0-9

 

Een knutselboek met een methodische opbouw, boordevol ideeën en activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, een ernstige meervoudige beperking of hen die moeite hebben met de zintuiglijke prikkelverwerking. Het boek is ingedeeld in thema’s en laat zien hoe je met eenvoudige materialen in hele kleine stapjes eenieder op zijn niveau kan laten genieten van het (begeleid) knutselen.
Thyra Koeleman is logopediste en ervaringsdeskundige en heeft vele jaren gewerkt op verschillende centra voor ernstig meervoudig beperkte kinderen en volwassenen

Ervaar het maar
met… knutselen
Thyra Koeleman, 2005
ISBN 90-809449-1-2

 

Alle kinderen willen spelen. Alleen speelt de een gemakkelijker dan de ander. Met plezier uit de pas bevat spelletjes voor kinderen met een sensorische integratiestoornis – Coördinatieproblemen, over – of ondergevoeligheid voor prikkels, extreme bewegelijkheid of passiviteit. Met de juiste spelletjes kunnen zij hun sensorische verwerkingsvaardigheden trainen en versterken én veel plezier beleven.
De ruim honderd spelletjes zijn eenvoudig en leerzaam en stimuleren de ontwikkeling van de hersenen en het lichaam. Zo kunnen sensorische integratieproblemen op een leuke en eenvoudige manier aangepakt worden. Een aantal activiteiten is speciaal geschikt voor kinderen met een autismespectrumstoornis.
Met plezier uit de pas is het praktische vervolg op Uit de pas, het handboek van Kranowitz over sensorische integratiestoornis. Deze twee boeken vormen samen een compleet trainingsprogramma voor ouders, hulpverleners en docenten.
Carol Stock Kranowitz is hoofdredacteur van S.I.Focus, het internationale tijdschrift over sensorische integratieproblematiek, en (mede-)auteur van verschillende boeken over dit onderwerp

Met plezier uit de pas
Carol Stock Kranowitz, 2007
ISBN 9789057122460

 

Relaxklets! is een boek voor kinderen en ouders. Met yoga-oefeningen, meditaties, massages spelletjes en kletsvragen. Om samen te ontspannen en om volle hoofden leger te maken. Dit boek is leuk voor het hele gezin. Bij elke oefening staat de leeftijd vermeld: 2+, 4+, 6+ of 8+
RelaxKLETS! is een uitgave van gezinnig.nl. Zij hebben nog veel meer leuke boekjes in deze reeks

RelaxKLETS!
voor kleine en grote druktemakers
samen kletsen en ontspannen met yoga, meditaties, massages en spelletjes
Florien van der Aar, Michal Janssen, 2014
ISBN 978-90-819893-8-1

 

SlaapKLETS! is een dag- en nachtboek voor kleine en grote mensen. Een boek met vragen en opdrachtjes. Vul voor het slapen gaan een pagina in: schrijf, kies, kruis aan, teken, ontspan, lach. lees. En klets!
SlaapKLETS is ook een uitgave van gezinnig.nl.

SlaapKLETS!
dag- en nachtboek
kletsen over vandaag, vooruitkijken naar morgen, ontspannen en lekker slapen
Michel Janssen, 2015
ISBN 978-90-814779-7-0

 

Een praktisch boek boordevol handige planners, lijstjes en tips voor de eerste jaren op de middelbare school. een ideale huiswerkmethode voor elke puber. Met dit boek maak je van huiswerk een routine in plaats van een strijd! Deze handige planmethode vind je Skur.eu. Inmiddels hebben zij ook andere handige planners zoals bijvoorbeeld Plannen met Kids
Je ontvangt bij het boek “Plannen met Pubers” een unieke code waarmee je alle planners, checklists en oefenbladen eindeloos kunt printen

Plannen met Pubers
Skur
ISBN 978-90-824136-0-1

 

Je bent 19, maar je hebt een verstandelijke beperking en functioneert als een 6-jarige. Op een of andere manier ‘voel’ je dat je einde nadert. En je zit volvragen over dat einde en over hoe het daarna zal zijn. Dat overkwam Joost Bogerd. De vragen die hij had en de uitspraken die hij deed werden genoteerd door zijn begeleidster Anne Broeren.
‘Hoe ziet de hemel eruit?’ ‘Hoe weet ik dat jullie nog aan me zullen denken?’ ‘Moeder Natuur zal me binnenkort komen halen’. Niet alleen Anne was getroffen door de directheid van de vragen, maar vele anderen die Joost kenden of ervan gehoord hadden ook. Voor Anne was dat de reden om te proberen al deze spirituele vragen na Joost zijn dood in januari 2011, te vangen in een boek. Samen met de tekeningen van Cristel van Zunderd, kunstenaar en illustrator, zijn de woorden van Joost vormgegeven in een prachtig boek. De teksten, in samenhang met de tekeningen, nopen tot bezinning, tot stilstaan bijna. En dat op een heel integere en verstilde manier. Daarom ook is het boek zeer geschikt om met kinderen in gesprek te gaan over de dood. Hulpverleners in ziekenhuizen en mensen in het onderwijs kunnen er een uitstekend hulpmiddel aan hebben. Van elk verkocht boek gaat 2,50 euro naar CliniClowns. Zijn kinderarts in het MMC in Veldhoven, Bas Zegers zegt: ‘Joost had de blik die een kind heeft, maar wist die ook onder woorden te brengen, en dat is zo leerzaam voor alle zorgverleners. Het biedt zo’n scherpe blik op de beleving van kinderen! Het boek heeft precies de juiste toon te pakken gekregen, zeker ook met de mooie illustraties erbij’. Zijn clustermanager op Zonhove in Son, Theo van Haandel: ‘Joost en Anne weten met weinig woorden heel mooi de essentie te raken. Niet zwaar of zweverig, maar op een hele natuurlijke manier’.

– Joost was onze geliefde buurjongen. Omdat wij in korte tijd drie kinderen (Milan, Aïsha en Joost), binnen onze vriendenkring verloren en ook nog een opa,
had Maud het met haar autisme het hier heel erg zwaar mee. Met hulp van dit boek hebben wij Maud alles begrijpelijk uit kunnen leggen
en is langzaam de angst voor de dood, en de angst voor een mogelijke dood bij haar broer, weggeëbd –

Moeder Natuur komt mij halen
Uitspraken van een jongen, die benieuwd was naar de dood
tekst: Joost Bogerd, verteller Anne Broeren 2014
ISBN 978-90-8860-107-1

Boeken voor kinderen en pubers

Autisme: dat is toch dat je supersnel kunt uitrekenen dat 7 augustus 1984 op een dinsdag viel? Nou… nee. Bianca legt je in dit boek haarfijn uit wat het wél betekent als je autisme hebt. Dat doet ze bijvoorbeeld door te kijken wat de wetenschap zegt over autisme (en waarom sommige theorieën de prullenbak in kunnen), maar ook door haar eigen verhaal t vertellen en andere mensen met autisme te interviewen. Bianca beschrijft op een frisse, luchtige manier de verschillende situaties waar je als autist tegenaan loopt in het dagelijkse leven. Daarnaast geeft ze niet-autistische mensen tips: wat doe je als iemand je liever niet aankijkt, waarom je soms beter kunt mailen en vooral waarom het helemaal geen compliment is als je zegt ‘maar je ziet er helemaal niet autistisch uit!’

Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit
Bianca Toeps, 2019
NUR 770 863/W072209

 

In Planeet Asperger volg je Marc, een pientere jongen die op de middelbare school zit. Hij heeft het syndroom van Asperger waardoor hij de wereld vaak heel anders beleeft dan de mensen in zijn omgeving. Met veel humor komen in deze stripverhalen onderwerpen aan bod als eerlijkheid, emoties, de puberteit, omgaan met verrassingen en nog veel meer zaken waarmee je als ouder, broer, zus, klasgenoot of leraar van een kind met autisme te maken krijgt of rekening zou kunnen houden. Na elk stripverhaal volgt een korte toelichting over de bijzondere gebeurtenissen waar Marc door zijn autisme in verzeild raakt. Deze teksten zijn zeer waardevol bij het geven van uitleg over autisme. Daarnaast bieden ze ook advies en steun aan ouders en familieleden die zich afvragen of ze het allemaal wel goed doen.

Planeet Asperger
Informatief stripboek
Patricia Bouwhuis, 2013
ISBN 9789077671917NUR 770

 

Vind je het moeilijk om aandachtig te zijn of om stil te zitten? Brullen ze soms naar je omdat je praat in de klas of rondloopt? Ben je dikwijls met je gedachten ergens ander? Verlies je huistaken| Raak je achter op school? Heb je je gedrag niet altijd onder controle? Misschien heb je ADD of ADHD…
In dit boek ontdek je wat ADD en ADHD betekenen en niet betekenen – hoe je kan omgaan met gevoelens als boosheid, zorgen en verdriet – weetjes over geneesmiddelen – een lijst met voedingsmiddelen die je kunnen helpen en natuurlijk ook quizzen die je helpen herinneren aan wat je hebt geleerd

de AD(H)D Survivalgids
geschreven voor kinderen om zelf te lezen en om zichzelf te kunnen helpen, doelgroep 8 – 14 jarigen
John. F. Taylor, Ph.D., 2014
ISBN 978-90-593-2343-8

 

Voel je je vaak anders dan anderen? Maak je moeilijk vrienden of ben je vrienden vlug kwijt? Ben jij geïnteresseerd in dingen die andere kinderen maar saai vinden? Word je zenuwachtig als de dingen niet gaan zoals je had gedacht? Doe je vaak dingen op precies dezelfde manier? Kunnen kleine details je helemaal opwinden? Raak je soms helemaal in de war van wat mensen zeggen? Misschien werd er bij jou wel autisme vastgesteld…
In dit boek ontdek je – hoe je kunt overleven in de klas, op feestjes, op vakantie, als je ziek bent en nog veel meer – wat je kunt doen als iemand boos is – hoe je kunt omgaan met huiswerk – wat als het allemaal teveel wordt – leuke grapjes en interessante weetjes

De autisme survivalgids
geschreven voor kinderen om zelf te lezen en om zichzelf te kunnen helpen, doelgroep 8 – 12 jarigen
Luc Deschamps ism Autisme Centraal, 2014
ISBN 978-90-593-2737-5

 

Ga je binnenkort naar de middelbare school? Voel je stress opkomen als je denkt aan een nieuwe school? Er zijn een heleboel vragen die bij je opkomen als je aan de middelbare school denkt. In dit boek ontdek je – waarmee je rekening houdt als je een studierichting en school kiest – welke dingen anders zijn op de middelbare school – hoe je nieuwe vrienden maakt – wat verschillende leerkrachten van je kunnen verwachten – hoe je jouw schoolwerk en toetsen kunt aanpakken – wat leerlingbegeleiding is en nog veel meer

De SurvivalKID
Naar de middelbare school
geschreven voor kinderen om zelf te lezen en om zichzelf te kunnen helpen, vanaf 10 jaar
Luc Deschamps, 2016
ISBN 978-94-6234-548-5

 

Op een doodgewone ochtend kwam een jongen vroeg uit bed. Hij keek naar zijn kamerdeur en daar zag hij iets geks! Een gepersonaliseerd prentenboek. Op Wonderbly kun je prentenboeken en andere boeken laten personaliseren. Zo heeft je kleine een eigen plek in het verhaal. Er zijn diverse thema’s en gelegenheden waaruit je kan kiezen, voor de leeftijden van baby tot 6+. Al voor het bestellen van een boekje, kun je van te voren zien, hoe het eruit komt te zien

Wat een Pech, mijn naam is weg
lostmy.name ltd, 2015

 

In dit boek vol vrolijke versjes, interessante weetjes en grappige illustraties staat alles wat je wilt weten over hoe je eigen lichaam en dat van anderen werkt. Over darmen, sproeten en bloed. Over buikpijn, kapotte knieën, losse tanden en ontzettend nodig een plas moeten. Over oma’s rimpels en het baby’tje in mama’s buik

Hét Lijfboek
Versjes en weetjes over zwevende ribben, lopende neuzen, wiebelende billen en andere eigenwijze lichaamsdelen
Met CD
Bette Westera, 2010
ISBN 978 90 257 4494 6 NUR 273/275

 

Maestro Muis maakt zich op voor een grote muzikale verrassing. Kun jij erachter komen wat hij van plan is? Zoek de aanwijzingen die hij tijdens zijn reis achterlaat en los het raadsel op….

Het Wilde Dierenorkest
Met gratis muziekapp
Dan Brown, 2020
ISBN 978 90 245 9087 2 NUR 273

 

Nóg een muzikaal kinderboek: Het theaterduo Yentl en De Boer schreven hun eerste kinderboek. een wervelend en muzikaal avontuur voor kinderen in de ontwikkelingsleeftijd van 6 tot 9 jaar.
Met 8 onwijs leuke kinderliedjes die je kunt luisteren tijdens het (voor)lezen
Ko wil meer dan er mag van zijn ouders. Schudden met de grote fles Hubbelbubbelprik met extra prik, bijvoorbeeld. En het haar van zijn vader wat bijknippen als die een dutje doet. Als zijn vader ontdekt dat al zijn haar weg is, zit Ko in de problemen. Hij vlucht naar zijn kamer en wenst dat hij op zijn bed naar het heelal kan vliegen, want hij is gék op sterren en planeten. Dan komen er opeens vlammen uit de poten van zijn bed en schiet hij omhoog!
Zo start een avontuur, waarin Ko de planeet voor stoute kinderen ontdekt. Een planeet waar kinderen nogagrotten verkennen, vla-douches nemen, sportauto’s besturen… en gigantische flessen Hubbelbubbelprik tegenkomen. Maar wat nou als Ko toch weer naar huis wil? Samen met zijn vriendjes Gosse en Sjuul zet hij alles op alles om de laatste kans om terug te vliegen niet te missen. Maar of dat gaat lukken?

Hubbelbubbelprik
Met gratis QR-code naar de liedjes
Yentl Schieman & Christine de Boer, 2023
ISBN 978 94 6453 0674 NUR 282

 

Mytyl en haar broer Tyltyl hebben kerstvakantie. Dat vinden ze helemaal niet lek. Bijna iedereen is weg, op wintersport. Zij maken nooit iets bijzonders mee. Zij vervelen zich alleen maar. veertien dagen lang. En dan gebeurt er iets wonderlijks….De blauwe vogel verscheen ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vereniging Mytyl- en Tyltylscholen

De Blauwe vogel
(Voor)leesboek
Rien Broere
(geen ISBN of NUR)